Russetid - hva slags tid?

Om berserkgang, vårflom, slængetid og en ironisk klassereise

Bokkapittelet tar for seg de sosiale hendelsene som knyttet seg til eksamen artium og til begrepet om russ og russetid jeg. Mye tidligere forskning har tatt for gitt at fenomenet russetid må forstås som et overgangsrituale. Med overskriften «Russetid – hva slags tid?» spør jeg hva slags tid dette ble forstått som i sin samtid. I kapittelet undersøker jeg samtidige forståelser av 1800-tallets russetid. Ritualbegrepet ble ikke tatt i bruk i omtaler av russetiden på 1800-tallet. Likevel er det liten tvil om at russetiden med sine fester og faste sosiale innslag ble tillagt rituelle betydninger. Spørsmålet er hva slags begrep som ble brukt for å fange russetidens innhold? Og videre: hvordan var det som gjerne forbindes med dagens russefeiring, nemlig leken, til stede i 1800-tallets framstillinger? Ved å spørre om hva slags forståelser som sirkulerte åpner jeg opp for at det eksisterte ulike versjoner av russetid og at forhold som lek og eventuelt alvor også kom til syne på ulike måter i disse versjonene. Kapittelet utforsker de ulike forståelsene og versjonene ved å undersøke samtidige tekster fra tre ulike tekstsjangre: selvbiografier, politiske sakinnlegg og skjønnlitteratur, som alle omhandler den maskuline og elitepregede russetiden på 1800-tallet. Omdreiningspunktene for behandlingen av tekstene er forholdet mellom begrepsbruk og sosiale handlinger, lekens nærvær og fravær, og ikke minst lekens arbeid i tekstene. Avslutningsvis diskuterer jeg de ulike forståelsene av russetid og lekens arbeid i disse.

https://gustavadolfsakademien.bokorder.se/sv-SE/article/4837/spill-med-magiske-sirkler

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

31.08.2023

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi