Russetid – hva slags tid?

Om alvor, lekenhet og rituell identitet i 1800-tallets russefeiring i Kristiania

Jeg oppholder jeg meg ved 1800-tallets russefeiring – nærmere bestemt feiringen slik den utfoldet seg i Kristiania i tiden mellom 1850-årene og fram til 1880-årene. I dette tidsrommet var feiringen tett forbundet med livet ved universitetet samtidig som antallet artianere økte og feiringen tok nye former. Spørsmålet jeg stiller her er: Hvordan forstå russefenomenet slik det artet seg under siste halvdel av 1800-tallet? Hva slags praksiser utspilte seg og hvordan forstå mangfoldet av praksiser som fant sted blant 1800-tallets russ sett opp mot begrep som ritual og lek?.

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

13.01.2020

Type

Foredrag