Rotsundelv skole i Nordreisa kommune

En vurdering av elevtall og arealbehov

Notatet er en vurdering av elevtall og arealbehov ved Rotsundelv skole i Nordreisa kommune.

Forfatter

Kjetil Lie og Helge Støren

Utgitt

23.12.2019

Type

Notat

Notat

37 - 2019

ISBN

978--82-336-0294-9

Last ned