Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Kristiandsandsregionen

Dette notatet inneholder en presentasjon av ulike indikatorer for helse- og atferdsutfordringer, risiko- og beskyttelsesfaktorer blant ungdom i Kristiandsandsregionen. Indikatorene er utarbeidet på bakgrunn av Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Agder i 2019. Indikatorene presenteres både på kommune og skolenivå.

Forfatter

Geir Møller

Utgitt

15.06.2022

Type

Notat

Notat

9 - 2022

ISBN

978-82-336-0443-1

Last ned