Risiko- og beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder i 2022

Denne rapporten inneholder en analyse av risiko- og beskyttelsesfaktorer hos ungdom i Agder. Undersøkelsen baserer seg på Ungdataundersøkelsen fra 2019 og 2022 som er gjennomført i regi av NOVA og KoRus-Sør. Analysene undersøker hvilke risiko og beskyttelsesfaktorer som kan ha innvirkning på ungdoms psykiske helse, normbrudd og risikofylt bruk av rusmidler.Rapporten inneholder også analyser av endringer i rusbruk og psykiske helse i perioden fra 2019 til 2022 samt en analyse av ungdoms søvnproblemer. I forbindelse med rapporten er det også utgitt en veileder, fire regionrapporter med lokale data for ungdomsskoler og en rapport for videregående skoler.

Forfatter

Geir Møller og Signe Vrålstad

Utgitt

05.10.2023

Type

Rapport

Rapport

791

ISBN

978-82-336-0632-9

Last ned