Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene

Finansieringsordningenes betydning for tjenestene

Rapporten gir en analyse av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringen av personer med psykisk utviklingshemming. Spørsmålet er om disse ordningene påvirker omfang, innretning og organisering av ressurskrevende tjenester. Vi finner få tegn til at toppfinansieringsordningen påvirker tjenestene i en retning som går på tvers av regelverk, helsefaglige vurderinger eller effektivitet. De økonomiske insentivene overstyres i stor grad av andre føringer.Samtidig er toppfinansieringsordningen svært viktig for ressursfordelingen mellom kommuner ved at den reduserer belastningen av å ha særlig mange ressurskrevende brukere. Når det gjelder PU-kriteriet, så har heller ikke dette noen åpenbar effekt på hvilke tjenester som blir gitt. Det finnes derimot etiske argumenter for at kriteriet bør fjernes, og når det gjelder ressursfordelingen, så vil de mest ressurskrevende av de som i dag utløser kriteriet, fanges opp av toppfinansieringsordningen.

Forfatter

Trond Erik Lunder, Helle Krone-Hjertstrøm, Lars Håkonsen, Marit Sissel Kvernenes

Utgitt

25.02.2020

Type

Rapport

Rapport

539

ISBN

978--82-336-0311-3

Last ned