Ressursanalyse og organisasjonsgjennomgang. Etne kommune

Telemarksforsking har på oppdrag frå Etne kommune stått for einressursanalyse og organisasjonsgjennomgang med sikte på å fremjeforslag til omstilling og ein god og framtidsretta organisasjonsstruktur

Forfatter

Kjetil Lie, Helge Støren og Eirik Tenfjord

Utgitt

26.04.2019

Type

Notat

Notat

42 - 2019

ISBN

978--82-7401-977-5

Last ned