Ressurs- og organisasjonsanalyse Askvoll kommune

Tenesteområda oppvekst og helse og omsorg

Telemarksforsking har gjennomført ei ressurs- og organisasjonsanalyse av sektorane oppvekst og helse og omsorg i Askvoll kommune. Omstillings- og innsparingstiltak er konkretisert for begge sektorane.

Forfatter

Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Åsne Amland, Jørund Verpe

Utgitt

16.06.2022

Type

Rapport

Rapport

624

ISBN

978-82-336-0436-3

Last ned