Regional analyse for Tønsberg 2019

Næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier

Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i Tønsberg med hensyn til arbeids-, nærings- og befolkningsutvikling.Telemarksforsknings attraktivitetsmodell er brukt for å måle attraktivitet for bosetting og næringsliv, og for å lage scenarier for framtidig utvikling i befolkning og antall arbeidsplasser.

Forfatter

Knut Vareide, Didrik Vareide, Kristine Persdatter Miland

Utgitt

17.01.2020

Type

Rapport

Rapport

535

ISBN

978--82-336-0298-7

Last ned