Regional analyse for Nordland 2019

Næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier

Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i Nordland med hensyn til arbeids-, nærings- og befolkningsutvikling.Telemarksforsknings attraktivitetsmodell er brukt for å måle attraktivitet for bosetting og næringsliv, og for å lage scenarier for framtidig utvikling i befolkning og antall arbeidsplasser.

Forfatter

Knut Vareide, Didrik Vareide, Kristine Persdatter Miland

Utgitt

25.11.2019

Type

Rapport

Rapport

467

ISBN

978--82-336-0271-01

Last ned