Regional analyse for Nordland 2014

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier

Forfatter

Knut Vareide og Marit Owren Nygaard

Utgitt

24.02.2015

Type

Notat

Notat

59 - 2015

ISBN

978--82-7401-755-9

Last ned