Regional analyse for Asker 2021

Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i Asker med hensyn til arbeids-, nærings- og befolkningsutvikling. Telemarksforskings attraktivitetsmodell er brukt for å måle attraktivitet for bosetting og næringsliv, og for å lage scenarier for framtidig utvikling i befolkning og antall arbeidsplasser. Dette er en generert pdf ut fra den digitale versjonen og mangler muligheten for interaktivitet. Det anbefales å lese den digitale versjonen på adressen: 2021.regionalanalyse.no/rapport/3025

Forfatter

Knut Vareide, Didrik Vareide

Utgitt

20.12.2021

Type

Rapport

Rapport

676

ISBN

978-82-336-0500-1

Last ned