Regional analyse for Akershus 2020

Rapporten beskriver og analyserer utviklingen i Akershus med hensyn til arbeids-, nærings- og befolkningsutvikling. Telemarksforsknings attraktivitetsmodell er brukt for å måle attraktivitet for bosetting og næringsliv, og for å lage scenarier for framtidig utvikling i befolkning og antall arbeidsplasser. Dette er en generert pdf ut fra den digitale versjonen og mangler muligheten for interaktivitet. Det anbefales å lese den digitale versjonen på adressen: 2020.regionalanalyse.no/rapport/10002

Forfatter

Knut Vareide, Didrik Vareide

Utgitt

31.12.2020

Type

Rapport

Rapport

612

ISBN

978-82-336-0418-9

Last ned