Raskere E6 til byen

Hva vil det bety for befolkningsvekst i Levanger?

Dette notatet drøfter mulige effekter av at ny E6 vil gi vesentlig kortere reisetid til Stjørdal og Trondheim i 2026. Konklusjonen er at Levanger, særlig de sørlige delene av kommunen, vil bli tettere knyttet til det store arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen. Den statistiske effekten av dette er økt tilflytting tilsvarende 135 innbyggere i perioden fra 2026 og 2040. Denne effekten kan bli større dersom kommunen lykkes med tiltak for å øke bostedsattraktiviteten, spesielt i tettstedet Åsen, som ligger lengst sør i kommunen. Effekten kan bli enda større dersom Trondheimsregionen samtidig har høy arbeidsplassvekst og relativt lav boligbyggingstakt, men lavere dersom Trondheimsregionen får lav arbeidsplassvekst og høy boligbyggingstakt

Forfatter

Knut Vareide

Utgitt

09.12.2022

Type

Notat

Notat

11 - 2022

ISBN

978-82-336-0549-0

Last ned