Råd og omsorg

Utredning av ordning for bygningsvernrådgiving i Sogn og Fjordane

Råd og omsorg, er en utredning av ordning for bygningsvernrådgivning i distriktene som tidligere tilhørte Sogn og Fjordane fylke. Utredningen pågikk i perioden august -november 2022, og er gjennomført på oppdrag fra Musea i Sogn og Fjordane. Rapporten bygger på et bredt intervjumateriale med ulike interessenter og kunnskapsmiljøer. Den kartlegger hvor stort behov det er for bygningsvernrådgivere i distriktet og skisserer to alternativer for hvordan en ordning med bygningsvernrådgiving kan organiseres.

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl og Terje Planke

Utgitt

12.12.2022

Type

Rapport

Rapport

715

ISBN

978-82-336-0548-3

Last ned