Programteori for attraktivitet

Programteori for attraktivitet

Sammendragsrapport

Programteorien for attraktivitet definerer tre ulike attraktivitetsdimensjoner: Attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting. Attraktivitet er knyttet til unike egenskaper ved et sted, og skilt ut fra strukturelle forhold. De strukturelle forholdene er knyttet til stedets størrelse, om det inngår i et større arbeidsmarked og vekst i tilstøtende områder. De strukturelle forholdene er vanskelige å påvirke lokalt, men kan forbedres gjennom bedre kommunikasjoner.

Attraktiviteten er dermed knyttet til forhold som kan påvirkes lokalt, og som styrker vekst. Det er mange faktorer som kan påvirke stedens attraktivitet. Faktorene kan defineres inn i fire kategorier: Bygninger og areal, ameniteter (stedlige goder, tilbud, tjenester), omdømme og stedlig identitet og kultur.

Forfatter

Knut Vareide, Lars Ueland Kobro og Hanna Nyborg Storm

Utgitt

23.05.2013

Type

Notat

Notat

13 - 2013

ISBN

978-82-7401-614-9

Last ned