Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet

En statusrapport

Denne rapporten beskriver og diskuterer forholdet mellom profesjonelle og frivillige innen musikkfeltet i Norge med særlig søkelys på samarbeid og hva som hemmer og fremmer dette.

Forfatter

Nanna Løkka, Bård Kleppe og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

15.08.2023

Type

Rapport

Rapport

793

ISBN

978-82-336-0641-1

Last ned