Presentasjon av Kulturell berikelse – politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000–2019

30 min. presentation av rapporten fra TFs gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000–2019, med fokus på hovedfunn fra rapporten, samt utvalg av informanter og representativitet.

Forfatter

Ola K Berge

Utgitt

13.05.2020

Type

Foredrag

Last ned