-Plutselig fikk vi et filmmiljø

Evaluering av Telemark fylkeskommunes prøvetilknytning til Sørnorsk filmsenter

Telemark fylkeskommunes samarbeidsavtale med Sørnorsk filmsenter i Kristiansand har åpnet dører for filmskapere i Telemark, hevder Telemarksforsking i en fersk rapport. Fylkeskommunen blir anbefalt å videreføre samarbeidet som medeier i filmsenteret. Rapporten etterlyser for øvrig en utarbeidelse av en langsiktig strategi for satsingen på filmområdet i Telemark.

Telemark var i 2010 det eneste fylket som ikke var tilknyttet et regionalt filmsenter. For å gi filmskapere i Telemark de samme mulighetene som filmskapere i andre fylker, besluttet Telemark fylkeskommune å gå inn på en avtale om et treårig prøvemedlemskap i Sørnorsk filmsenter i Kristiansand. Denne rapporten er resultatet av en evaluering av dette prøvemedlemskapet som utløper i 2013. Det er Telemark fylkeskommune som har bestilt rapporten.

Underveis i arbeidet med evalueringen har det blitt tydelig at det er mye positivt på gang i filmmiljøet i Telemark, men at det foreløpig er begrensede resultater rent konkret. Støtteordningen som forvaltes av Sørnorsk filmsenter har fått søknader fra filmskapere i Telemark gjennom litt over to år. Det er en kort periode hvis en har ønske om å måle varige endringer.

Filmbransjen i Telemark er blant de minste i landet, og er foreløpig under etablering. De fleste filmarbeiderne i fylket holder til i Grenland. Det finnes pr. i dag ingen store produksjonsselskaper som kan ta rollen som «lokomotiv» for bransjen. Det er imidlertid tegn til at filmbransjen i Telemark er i positiv utvikling.Tildelingene fra støtteordningen som forvaltes av Sørnorsk filmsenter utgjør en klar økning i offentlige midler til filmskapere i Telemark. Filmsenteret har også hatt andre positive ringvirkninger for filmbransjen i fylket, spesielt hva gjelder kompetansehevende og bransjesamlende tiltak.

Hovedkonklusjonen er at Sørnorsk filmsenter gjennom finansiell støtte, kompetanseheving og bransjetiltak har åpnet noen dører for filmskapere i Telemark, og at det er gode muligheter for at den begynnende satsingen vil kunne føre til en fortsatt positiv utvikling av en liten, men lovende, bransje.Rapporten gir følgende anbefalinger for Telemark fylkeskommunes videre satsing på filmområdet:

  • Videreføre samarbeidet med Sørnorsk filmsenter og bli medeier
  • Utarbeide en langsiktig strategi for filmområdet i Telemark
  • Vurdere om eksisterende ordninger rettet mot barn og unge kan bygge opp under Sørnorsk filmsenters arbeid for unge filmskapere
  • Arbeide for en bedre forankring av filmsamarbeidet i kommunene og på andre relevante arenaer
  • På sikt vurdere etablering av et regionalt filmfond

For mer informasjon om rapporten, ta kontakt med Åsne Dahl Haugsevje som har vært prosjektleder for evalueringen. 

Forfatter

Åsne Dahl Haugsevje

Utgitt

22.11.2013

Type

Notat

Notat

27 - 2013

ISBN

978-82-7401-643-9

Last ned