Plan B?

Digitale formidlingstilbud i Den kulturelle skolesekken (DKS) under Covid-19

Koronapandemien har hatt stor innvirkning på skolehverdagen, og i perioder har det ordinære, fysiske tilbudet i Den kulturelle skolesekken måttet avlyses. Som respons på dette ble det flere steder utviklet digitale DKS-produksjoner. Digitale produksjoner har i løpet av svært kort tid gått fra å være plan B, et substitutt når fysiske produksjoner ble avlyst, til selvstendige verk.

For å kartlegge situasjonen og sikre læringseffekter av krisen, utlyste Kulturtanken høsten 2020 et forskningsoppdrag som skulle gi innsikt i erfaringer med digitale DKS-produksjoner under pandemien. TF-rapporten «Plan B? Digitale formidlingstilbud i Den kulturelle skolesekken (DKS) under Covid-19» gir innblikk i studien og dens datamateriale, funn og konklusjoner.

Forfatter

Ola K Berge, Åsne Dahl Haugsevje, Kristine Persdatter Miland

Utgitt

16.03.2021

Type

Rapport

Rapport

616

ISBN

978-82-336-0424-0

Last ned