Periodisk kjøretøykontroll

Brukerundersøkelse blandt utvalgte kommuner i Telemark

Brukerundersøkelsen omfatter bileiere i kommunene Porsgrunn, Skien, Notodden, Drangedal og Sauherad som har fått utført periodisk kjøretøykontroll i perioden oktober 1999 til og med januar 2000.Hovedformålet har vært å framskaffe opplysninger om bileirnes behov og preferanser slik at Statens vegvesen Telemark lettere kan vurdere behov for tilpasninger av kontrolltilbudet.

Forfatter

Bent Aslak Brandtxæg

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

5 -