Pasjon og resignasjon

Evaluering av museumsreformen i Buskerud

Museumsreformen har gitt positiv utvikling ved Drammens Museum og Blaafarveværket, mens Norsk Bergverksmuseum har blandede erfaringer. For avdelingene i Buskerudmuseet har museumsreformen vært negativ med to unntak: de har fått bedre lønn og flere kollegaer. Buskerudmuseet må karakteriseres som en dysfunksjonell organisasjon, med utfordringer på nærmest alle områder: museumsfaglige, økonomiske, arbeidsmiljømessige og strukturelle. Vi anbefaler ikke ytterligere konsolideringer for museene i Buskerud, men at det settes i gang tålmodige og museumsfaglig gode prosesser med tanke på både å omkonsolidere og fase ut avdelinger i Buskerudmuseet.

Forfatter

Nanna Løkka

Utgitt

19.06.2019

Type

Rapport

Rapport

484

ISBN

978--82-336-0231-4

Last ned