Partnerskap og samstyring i regi av fylkeskommuner

Partnerskap og samstyring i regi av fylkeskommuner

Suksessfaktorer og utfordringer

Foredrag om forhold som henholdsvis fremmer og hemmer partnerskapsbasert arbeid med regional utvikling.

Foredraget bygger på en utredning Telemarksforsking gjennomførte for Kommunal- og distriktsdepartementet i 2020.

Forfatter

Erik Magnussen

Utgitt

09.02.2023

Type

Foredrag

Last ned