Pardans og Halling

Evaluering av Bygda dansar

Målet med Bygda dansar i regi av Norsk senter for folkemusikk og folkedans, finansiert av Kulturdepartementet og aktuelle fylkeskommuner, har vært «å styrke folkedans som kulturarv, kunstnerlig uttrykk og samværsform».

Denne rapporten er en gjennomgang og evaluering av prosjektet som har pågått i tjue år. Formålet med evalueringen har vært å undersøke: I hvilken grad har prosjektet nådd målene sine? Eventuelt hvilken annen type organisering vil være hen-siktsmessig for måloppnåelse i framtiden? De empiriske analysene i rapporten baserer seg på dokumentstudier og intervjuer med ulike aktører som har vært involvert i Bygda dansar og er foretatt i perioden januar-mars 2021.

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

10.06.2021

Type

Rapport

Rapport

622

ISBN

978-82-336-0433-2

Last ned flag