Øremerket finansiering av kommunale velferdstjenester

Økonomiske insentiver i møte med et begrenset handlingsrom

Øremerkede tilskudd omtales vanligvis som en innskrenking av kommunalt handlingsrom og uheldig for lokal kostnadskontroll. Men hvor sterkt står argumentet om kommunal økonomisk handlefrihet når staten allerede legger sterke føringer gjennom nasjonale standarder og kontroll? I dette kapittelet argumenterer jeg for at treffsikker øremerket finansiering av pålagte oppgaver kan være et tiltak for gode lokale prioriteringer og effektivitet.

https://doi.org/10.18261/9788215054544-23-07

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

27.06.2023

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi