Opplevelseskortet

Opplevelseskortet

En tvetydig gave?

Innlegg på Kildenkonferansen 2015 på bakgrunn av følgeevalueringen av pilotprosjektet med Opplevelseskortet som fylkesordning i Møre og Romsdal.

Opplevelseskortet er en ordning med stort potensial for å gi barn og unge fra familier med lav inntekt gode opplevelser, men det krever stor grad av byråkratisk smidighet og protestantisk ydmykhet for å realisere det gode potensialet.

Forfatter

Heidi Haukelien

Utgitt

27.03.2015

Type

Foredrag

Last ned