Omstilling i Kongsvingerregionen

Evaluering av Omstillingsprogrammet i 2015-2021

I denne evalueringsrapporten vurderer Telemarksforsking organisering, gjennomføring og resultat av Omstillingsprogrammet i Kongsvingerregionen i perioden 2015-2021. Formålet med evalueringen er kunnskapsoverføring til andre kommuner og regioner i Innlandet fylke.

Forfatter

Knut Vareide, Jenny Fossum Grønn, Hanna Nyborg Storm

Utgitt

16.09.2022

Type

Rapport

Rapport

709

ISBN

978--82-336-0538-4

Last ned