Ole Rein Holm og Critica

Kontekster og kriterier i teaterkritikkens barndom

Denne artikkelen er et bidrag til den norske teaterkritikkens tidlige historie. Det er en historie som er lite utforsket og beskrevet, og som har kommet litt i skyggen av den mer allmenne litteraturkritikkens historie, som ofte den har bl itt skrevet inn under. Samtidig er det, som det vil argumenteres for i denne artikkelen, gode grunner til å behandle teaterkritikken som et separat område, med særlige kjennetegn, en egen utviklingshistorie og en egen type samspill med det kunstuttrykket den vurderer. Litteratur- og teaterkritikken deler nødvendigvis det skriftlige og språklige utgangspunktet, men de skiller lag når teksten gjøres performativ og publikumsrettet i en forestilling. Artikkelen tar utgangspunkt i den aller første perioden for det vi kan kalle en norsk teaterkritikk, som på mange måter ble født med etableringen av det første offentlige teateret i Christiania i 1827. Et empirisk omdreiningspunkt for artikkelen er Norges første og i flere år eneste rene publikasjon for teaterkritikk – Critica . Critica ble lansert i 1829 og nedlagt allerede året etter. Redaksjon og skribent(er) var anonyme, men det dreide seg om Ole Rein Holm, skuespiller, trelastgrossist og Norges første teaterkritiker. Med det kortlivede Critica (1829 – 1830) fikk Norge en egen publikasjon kun dedikert til vurdering av scenekunst.

Forfatter

Ole Marius Hylland

Utgitt

02.01.2019

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier