Økonomiske resultater i private barnehager

Økonomiske resultater i private barnehager

Hvilken betydning har tilskuddsmodellen?

Private barnehagers inntekter er i stor grad styrt av nasjonalt regelverk, men varierer likevel betydelig, blant annet på grunn av lokale tilskuddssatser. I dette notatet studerer vi hvorvidt finansieringsmodellen er årsak til variasjonen i de private barnehagenes økonomiske resultater, eller om det primært er egenskaper ved de enkelte barnehagene som er avgjørende for størrelsen på overskuddet. Vi finner at tilskuddsnivået har en klar betydning for private barnehagers overskudd, samtidig som inntektene langt fra forklarer alt. Barnehager eid av kjeder har høyere overskudd enn andre barnehager, men vi finner ingen forskjell mellom enkeltstående aksjeselskaper og foreldreeide barnehager. Typiske kostnadsfaktorer som barnehagestørrelse og barnehagealder har også en betydning. Til tross for at vi identifiserer flere kostnadsfaktorer, er det betydelig variasjon som står igjen som uforklart.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

07.05.2018

Type

Notat

Notat

18 - 2018

ISBN

978--82-336-0133-1

Last ned