Økonomi og autonomi i tre delfelt

Pengestrømmer og politikk

Kapittel om hvordan tre delfelt innenfor scenekunsten har ulike forhold til henholdsvis økonomi og autonomi; pengestrømmer og politikk.

Forfatter

Ole Marius Hylland og Per Mangset

Utgitt

15.09.2018

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi