Nyetableringer i Telemark 1999

Denne rapporten er utført på oppdrag for Program for Nyetablering i Telemark, som ble startet opp i 1999. Målsettingen med dette programmet er at Telemark skal bli et av fylkene i Norge med høyest etableringsfrekvens.I denne rapporten kartlegges nyetableringsaktiviteten i Telemark gjennom tilgjengelig statistikk, og rapporten analyserer også resultatene fra en spørreundersøkelse rettet mot alle nyregistrerte bedrifter i Telemark i 1999.Denne rapporten må ses i sammenheng med brukerundersøkelse for kundene til fem regionale etablererkontor i Telemark som er gjennomført parallelt.

Forfatter

Knut Vareide og Penny Appolinary Jensen

Type

Rapport

Rapport

175

ISBN

82-7401-141-4