Nye Moan skole og Storslett ungdomsskole

Vurdering av klassetall og bygningsmessige behov

Notatet er en vurdering av klassetall og bygningsmessige behov for grunnskolen i Nordreisa kommune. Vurderingen tar for seg konsekvenser for Moan og Storslett skoler hvis de blir færre elever i de øvrige skolene.

Forfatter

Kjetil Lie og Helge Støren

Utgitt

23.12.2019

Type

Notat

Notat

36 - 2019

ISBN

978--82-336-0293-2

Last ned