Notodden flyplass

Nedslagsfelt og ringvirkninger

Notatet er en kartlegging og beskrivelse av den regionen som har Notodden som nærmeste flyplass og en kort vurdering av mulige regionale effekter av en planlagt oppgradering av flyplassen.

Forfatter

Knut Vareide og Kristine P. Miland

Utgitt

13.09.2019

Type

Notat

Notat

27 - 2019

ISBN

978--82-336-0240-6

Last ned