Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser

Noen resultater fra en spørreundersøkelse i november 2020

Notatet presenterer noen få funn fra en spørreundersøkelse om trusler, hatefulle ytringer og andre plagsomme henvendelser blant norske lokalpolitikere. Spørreundersøkelsen er del av en større undersøkelse om lokalpolitikeres arbeidsvilkår. Undersøkelsen gjennomføres av Telemarksforskning og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) på oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departemen

Forfatter

Anders Ravik Jupskås

Utgitt

31.08.2021

Type

Rapport i ekstern rapportserie

Last ned flag