Norsk Kvernsteinssenter

Utgreiing av organisasjonsmodell

Utredning av framtidig organisasjonsmodell for Norsk Kvernsteinsenter. Utredninga drøfter ulike muligheter i lys av nasjonal politikk og lokale ressurser.

Forfatter

Nanna Løkka

Utgitt

20.08.2021

Type

Rapport

Rapport

626

ISBN

978--82-336-0439-4

Last ned flag