Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Vestland fylke

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland og Bård Kleppe

Utgitt

15.02.2021

Type

Notat

Notat

35 - 2021

ISBN

978--82-336-0361-8

Last ned