Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Innlandet fylke

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Bård Kleppe og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

15.02.2021

Type

Notat

Notat

22 - 2021

ISBN

978--82-336-0345-8

Last ned