Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Haugesund kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.Telemarksforsking er et selvstendig, regionalt forankret forskningsinstitutt

Forfatter

Roy Aulie Jacobsen og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

15.02.2021

Type

Notat

Notat

36 - 2021

ISBN

978--82-336-0362-5

Last ned