Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Halden kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Roy Aulie Jacobsen og Bård Kleppe

Utgitt

13.09.2021

Type

Notat

Notat

2 - 2021

ISBN

978--82-336-0420-2

Last ned flag