Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Asker kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Bård Kleppe og Roy Aulie Jacobsen

Utgitt

15.02.2021

Type

Notat

Notat

32 - 2021

ISBN

978--82-336-0358-8

Last ned