Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Arendal kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Roy Aulie Jacobsen og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

15.02.2021

Type

Notat

Notat

34 - 2021

ISBN

978--82-336-0360-1

Last ned