Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Sandefjord kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland og Bård Kleppe

Utgitt

15.01.2020

Type

Notat

Notat

39 - 2020

ISBN

978--82-336-0296-3

Last ned