Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Drammen kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Bård Kleppe og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

06.03.2020

Type

Notat

Notat

43 - 2020

ISBN

978--82-336-0303-8

Last ned