Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Rana kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten for Rana kommune er skrevet av Kristine P. Miland og Bård Kleppe. Rana kommunes plassering på kulturindeksen har ligget rundt 100. plass i flere år. Den høyeste plasseringen var i 2018 med en 87. plass.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland og Bård Kleppe

Utgitt

04.04.2019

Type

Notat

Notat

8 - 2019

ISBN

978--82-336-02019-7

Last ned