Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Møre og Romsdal

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Bård Kleppe og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

04.04.2019

Type

Notat

Notat

5 - 2019

ISBN

978--82-336-0198-0

Last ned