Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Holmestrand og Sande kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Bård Kleppe

Utgitt

04.04.2019

Type

Notat

Notat

3 - 2019

ISBN

978--82-336-0196-6

Last ned