Norsk kulturindeks 2018 – Resultater for Hamar kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland og Bård Kleppe

Utgitt

04.04.2019

Type

Notat

Notat

35 - 2019

ISBN

978--82-336-0188-1

Last ned