Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Alta kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten for Alta kommune er skrevet av Kristine P. Miland og Bård Kleppe. Altas plassering på kulturindeksen dette året er den laveste siden 2009, men kommunen er fremdeles blant de 30 % beste kommunee i landet. Alta er blant topp 100 kommuner innen kategoriene kino, kulturarbeidere, DKS og scenekunst. De svakeste plasseringene finner vi innen kulturskole, sentrale tildelinger, bibliotek og konserter.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland og Bård Kleppe

Utgitt

04.04.2019

Type

Notat

Notat

34 - 2019

ISBN

978--82-336-0187-4

Last ned