Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Ål kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten utarbeides av Telemarksforsking med finansiering fra interne midler og fra oppdragsgiver.

Forfatter

Bård Kleppe

Utgitt

04.04.2019

Type

Notat

Notat

2 - 2019

ISBN

978--82-336-0195-9

Last ned