Norsk kulturindeks 2017. Resultater fra nye Ullensvang kommune

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Rapporten for nye Ullensvang kommune re skrevet av Kristine P. Miland og Bård Kleppe. De tre kommunene som utgjør nye Ullensvang kommune har alle et relativt godt kulturtilbud. Hver for seg er Ullensvang rangert som nr. 39, Odda som nr. 48, mens Jondal er rangert som nr. 136. De er imdidlertid sterke på ulike områder, dermed vil de samlet kunne bli en sterkere kulturkommune dersom de evner å utnytte potensialet.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland og Bård Kleppe

Utgitt

22.11.2018

Type

Notat

Notat

33 - 2018

ISBN

978--82-336-0162-1

Last ned